ცხელი ხაზი : +995 551 50 22 88 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს სხდომა

28 სექტემბერი, 2023
დღეს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა, საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს.
დღის წესრიგი:
1. ა(ა).ი.პ. „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო (სახელოვნებო) სკოლების გაერთიანების“ დირექტორის ლალი ფოლადაშვილის 2022-2023 სასწავლო წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ;
მომხსენებელი: ლალი ფოლადაშვილი, ნანა ნანობაშვილი
2. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ქ.სიღნაღში, მერაბ კოსტავას ქუჩაზე მდებარე 5 კვ.მ ფართობის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ N56.14.41.289), სასყიდლით სარგებლობის უფლებით (იჯარა), აუქციონის წესით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და ქონების საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ;
მომხსენებელი: მალხაზ ქადაგიშვილი, ზურაბ მინდორაშვილი
3. საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ;
მომხსენებელი: მალხაზ ქადაგიშვილი, ზურაბ მინდორაშვილი
4. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბეში #1ქუჩისათვის გიორგი ანწუხელიძის სახელის მინიჭების თაობაზე გამონაკლისის დაშვების შესახებ;
მომხსენებელი: ირაკლი ზურაშვილი
5. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო მაღაროს #8 ქუჩისათვის მამუკა ონაშვილის სახელის მინიჭების თაობაზე გამონაკლისის დაშვების შესახებ;
მომხსენებელი: ირაკლი ზურაშვილი
6. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯუგაანის N36 ქუჩისთვის ანზორ აბულაშვილის სახელის მინიჭების თაობაზე გამონაკლისის დაშვების შესახებ;
მომხსენებელი: ირაკლი ზურაშვილი
7. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბისხევის N33 ქუჩისთვის ელენე ობოლაშვილის სახელის მინიჭების თაობაზე გამონაკლისის დაშვების შესახებ;
მომხსენებელი: ირაკლი ზურაშვილი
8. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გეოგრაფიული ობიექტების (ქუჩების) სახელდების შესახებ.
მომხსენებელი: ირაკლი ზურაშვილი

 

გააზიარე