ცხელი ხაზი : +995 551 50 22 88 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს აპარატი

 

სამსახურის ხელმძღვანელი   მალხაზ მოლაშვილი 

1968malxazi@gmail.com   599855699

უფროსი სპეციალისტი ადამიანურის რესურსების მართვის   თამარი ყოჩიაშვილი 

tamuna9999@yahoo.com   599855704

უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში   ნონა ფავლენიშვილი

npavlenishvili@gmail.com   599855701

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეული საორგანიზაციო და იურიდიული განყოფილება

 

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი

ლია ზურაშვილი

liaz.urashvili@gmail.com  599855705

 

უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში

ლელა ნადირაშვილი

  l.nadirashvili15@gmail.com   599855664

 

უფროსი სპეციალისტი ტექნიკურ საკითხებში

ნინო ჩუთლაშვილი

    chutlashvili82@gmail.com  599855681

 

უფროსი სპეციალისტი საფინანსო-ეკონომიკურ საკითხებში

თამარ აბულაშვილი

tamarabulashvili68@gmail.com 599855690

 

 

უფროსი სპეციალისტი

თეა ბრეგვაძე

teabregvadze73@gmail.com   599502756

 

 

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეული მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილება

 

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

ნანა ბეჟაშვილი

bejashvilinana585@gmail.com    599855675

 

უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში

ნატალია დოსმიშვილი

natodosmishvili@yahoo.com   599855670

 

უფროსი სპეციალისტი საკანცელარიო საკითხებში

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები;

ფრაქციების მომსახურე სპეციალისტი     (მდივანი) 

მარიკა ჯანიაშვილი    

mjaniashvili66@hmail.com

599855669

 

სპეციალისტი გენდერულ საკითხებში

შორენა კუსრაშვილი

kusrashvilishorena@gmail.com

591624141

 

მძღოლი

 გიორგი ყანდაშვილი

577021122

gkandashvili1980@gmail.com

 

მდივანი

მაკა ნანობაშვილი

makananobashvili@gmail.com

599855672                                     

   

 

გააზიარე