ცხელი ხაზი : +995 551 50 22 88 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)

იურიდიული პირების საკონტაქტო ინფორმაცია

 

ა(ა)იპ  „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო  და საგანმანათლებლო მომსახურების ცენტრი“

ხელმძღვანელი: ნათელა ნადიკაშვილი

მის: ქ. სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი N2

ელექტრონული ფოსტის მისამართი - natianadikashvili@yahoo.com

ტელეფონი - 599 85 23 80

 

ა(ა)იპ „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი“

ხელმძღვანელი: შოთა ბეგიაშვილი

მის: ქ. სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი N2

ელექტრონული ფოსტის მისამართი - kompleqsurisasportoskola@gmail.com  

ტელეფონი - 595 07 45 33

 

ა(ა)იპ „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება“

დირექტორი: თინათინ ბეგიაშვილი

მის: ქ. სიღნაღი, ოთარ ჭილაძის ქ.  N13

ელექტრონული ფოსტის მისამართი - bagebisgaertianeba@mail.ru

ტელეფონი - 577 65 09 06

 

ა(ა)იპ „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო (სახელოვნებო) სკოლების გაერთიანება“

დირექტორი: ლალი ფოლადაშვილი

მის: ქ. სიღნაღი, ერეკლე მეორეს ქ.  N5

ელექტრონული ფოსტის მისამართი - gaertianeba15@mail.ru  

ტელეფონი - 551 09 11 91

 

ა(ა)იპ „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“

დირექტორი: ნელი დალაქიშვილი

მის: ქ. წნორი, შოთა რუსთაველის ქ.  N39

ელექტრონული ფოსტის მისამართი - nelidalaqishvili@yahoo.com

ტელეფონი - 599 85 23 82

 

ა(ა)იპ „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი“

დირექტორი: თენგიზ მოსულიშვილი

მის: ქ. წნორი, შოთა რუსთაველის ქ.  N39

ელექტრონული ფოსტის მისამართი - tengo.mosulishvili@gmail.com

ტელეფონი - 558 30 30 40

 

ა(ა)იპ „კომუნალური 1“

დირექტორი: ბერდო ასანიშვილი

მის: ქ. სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი N2

ელექტრონული ფოსტის მისამართი - komunaluri1@mail.ru

ტელეფონი - 599 855 644

 

ა(ა)იპ „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო“

დირექტორი: ქეთევან ნადირაშვილი

მის: ქ. სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი N2

ელექტრონული ფოსტის მისამართი - ufasosasadilo2018@gmail.com

ტელეფონი - 577 74 79 46

 

ა(ა)იპ „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“

დირექტორი: მურად ვაშაკიძე

მის: ქ. სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი N6

ელექტრონული ფოსტის მისამართი - signagiskulturiscentri@gmail.com

ტელეფონი - 599 85 23 86

 

გააზიარე