ცხელი ხაზი : +995 551 50 22 88 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სამსახურთა განყოფილებები

 

ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

 

მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება

 

მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილება

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება

 

ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილება

 

ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების განყოფილება

 

ბავშვთა უფლებათა დაცვის განყოფილება

 

ბიუჯეტის დაგეგმარების განყოფილება

 

სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

 

ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

 

ტურიზმის, საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება

 

შესყიდვების განყოფილება

 

სივრცითი მოწყობისა, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება

 

ინფრასტრუქტურის  განყოფილება