Hot line : +995 551 50 22 88 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ბუნებრივი რესურსები

ბუნებრივი რესურსები - ლიცენზირებული კარიერები: სოფ. ბოდბისხევში, სოფ. ვაქირსა და კოღოთოს ხევში-ბალასტის მოპოვება, იორზე - მეითანის ტუფი.

Share page