ცხელი ხაზი : +995 551 50 22 88 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ბიუროს სხდომა

24 May, 2023
დღეს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სხდომათა დარბაზში საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, ბიუროს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები განიხილეს.
დღის წესრიგი:
1. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ;
მომხსენებელი: მალხაზ სიფრაშვილი, მალხაზი ხუციშვილი
2. ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის #27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
მომხსენებელი: მალხაზ სიფრაშვილი, მალხაზი ხუციშვილი
3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი სიღნაღის მუნიციპალიტეტში 2023-2024 წლებში განსახორციელებელი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ;
მომხსენებელი: გიორგი ბაღანაშვილი, ირაკლი ზურაშვილი
4. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ. სკოლისგარეშე დაწესებულება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დირექტორის ნელი დალაქიშვილის 2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ;
მომხსენებელი: ნელი დალაქიშვილი, ნანა ნანობაშვილი
5. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოციალური მიზნის მქონე პროექტების დაფინანსების/თანადაფინანსების პროგრამის განხორციელების წესის დადგენის შესახებ;
მომხსენებელი: ია პაპუაშვილი, ნანა ნანობაშვილი
6. „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
მომხსენებელი: ია პაპუაშვილი, მზია სუხიშვილი
7. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარის ირაკლი ზურაშვილის 2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ;
მომხსენებელი: ირაკლი ზურაშვილი
8. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ;
მომხსენებელი: მზია სუხიშვილი
9. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ;
მომხსენებელი: მზია სუხიშვილი
10. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ;
მომხსენებელი: მზია სუხიშვილი
11. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ;
მომხსენებელი: მზია სუხიშვილი
12. საკრებულოში ინიცირებული სამართლებრივი აქტის პროექტზე (სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სახელწოდების არმქონე ქუჩების სახელდების შესახებ) ძირითადი კომისიის განსაზღვრისა და კომისიაში განხილვის ვადის შესახებ.
მომხსენებელი: დავით ჯანიკაშვილი

 

გააზიარე